Voorwaarden

Voorwaarden workshop:

 

Inschrijving:

– Inschrijving vindt plaats via het tabblad ‘workshop data en boeken’

– Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen

– Per workshop zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. In mijn atelier kan ik maximaal 6 personen kwijt. Heeft u een grote groep, dan kunnen we uitwijken naar een andere locatie (altijd in overleg)

– Door je inschrijving ga je akkoord met de voorwaarden


 

Afmelden:

– Afmelden dient via email (info@elmiezz.nl) of telefonisch (06 48263788) te gebeuren

– Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

– Mocht je verhinderd zijn, geef dit svp tijdig en niet later dan 48 uur van tevoren door. Dan kunnen we eventueel nog iemand anders met die plek blij maken

– Bij verhindering korter dan 48 uur van tevoren storten we helaas het geld niet terug. Graag je begrip hiervoor. Maak je binnen een week een nieuwe afspraak (workshop hoeft niet binnen een week plaats te vinden) dan blijft de betaling geldig! 

– Bij ziekte van Elmiezz zijn wij genoodzaakt de workshop te annuleren of te verzetten in overleg

Aansprakelijkheid:

– Elmiezz is in geen gevallen aansprakelijk voor schade of letsel tijdens de workshops. Denk er zelf aan om oude kleding aan te trekken tijdens de desbetreffende workshop

– Elmiezz behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

                          Privacy en gegevens

 

Elmiezz, gevestigd aan De Ruyterstraat 1B, Oudeschild, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.elmiezz.nl
De Ruyterstraat 1B
1792 AG Oudeschild

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Elmiezz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elmiezz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Elmiezz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling/ bestelling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Elmiezz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Elmiezz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Elmiezz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Elmiezz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact:

Elmiezz Texel

De Ruyterstraat 1B

1792 AG Oudeschild, Texel

Tel: 0648263788

Email: info@elmiezz.nl

Facebook: www.facebook.com/elmiezztexel

Elmiezz is niet op vaste tijden geopend. Langskomen of een workshop plannen? Bel of mail me even, of stuur een berichtje

© 2019 Elmiezz

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon